GDPR soglasje

PRAVICE UPORABNIKOV

Splošno o pravicah


Uporabnik lahko od upravljavca zahteva:
1. dostop do osebnih podatkov,
2. popravek osebnih podatkov,
3. izbris osebnih podatkov (pravica do pozabe),
4. omejitev obdelave osebnih podatkov,
5. ugovor obdelave osebnih podatkov,
6. prenos osebnih podatkov.

Upravljavec odgovori na uporabnikovo zahtevo najpozneje v roku 30 dni od prejema zahteve.Pravica dostopa do informacij


Uporabnik ima pravico, da od upravljavca dobi potrditev, ali se v zvezi z njim obdelujejo osebni podatki.
Upravljavec zagotovi sledeče informacije:
1. namene obdelave,
2. vrste osebnih podatkov, ki jih obdeluje,
3. katerim obdelovalcem so bili osebni podatki posredovani v obdelavo oziroma razkriti,
4. predvideno obdobje hrambe osebnih podatkov,
5. seznanitev s pravicami uporabnika: pravica do izbrisa, popravka, omejitve obdelave ali ugovora k taki obdelavi,
6. pravico do vložitve pritožbe pri nadzornem organu,
7. če osebnih podatkov za obdelavo ni dal uporabnik, informacije v zvezi z virom, kje je upravljavec podatke pridobil,
8. obstoj avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov.

Uporabnik lahko to pravico uveljavlja preko obrazca: Uveljavljanje pravic – obrazec


Pravica do popravka


Uporabnik lahko od upravljavca zahteva, brez odlašanja, da:
1. popravi netočne podatke, ki jih upravljavec (ali njegovi obdelovalci) obdelujejo v zvezi z njim oziroma
2. dopolni nepopolne osebne podatke.

Upravljavec zagotavlja obrazec za predložitev dopolnilne izjave: Uveljavljanje pravic – obrazec


Pravica do izbrisa


Uporabnik lahko od upravljavca zahteva izbris svojih osebnih podatkov brez odlašanja, če je izpolnjen vsaj eden od teh pogojev:
1. osebni podatki niso več potrebni v namene, za katere so bili zbrani ali kako drugače obdelani,
2. uporabnik prekliče privolitev, ki jo je dal upravljavcu za obdelavo in kadar za obdelavo ne obstaja nobena druga pravna podlaga,
3. uporabnik ugovarja obdelavi svojih osebnih podatkov iz razlogov:
3.1. obdelava osebnih podatkov poteka v javnem interesu ali
3.2. obdelava poteka zaradi zakonitih interesov upravljavca ali
3.3. obdelava osebnih podatkov poteka za namene neposrednega trženja in/ali oblikovanja profilov.
4. če se njegovi osebni podatki obdelujejo nezakonito,
5. če je osebne podatke potrebno izbrisati za izpolnitev pravne obveznosti, ki jo upravljavcu nalaga zakonodaja,
6. če so bili osebni podatki zbrani v zvezi s ponudbo storitev informacijske družbe za osebo, mlajšo od 16 let.

Uporabnik lahko pravico do izbrisa osebnih podatkov uveljavlja preko obrazca: Uveljavljanje pravic – obrazec


Pravica do omejitve obdelave


Uporabnik lahko od upravljavca zahteva omejitev obdelave, ko gre za enega od primerov:
1. ko uporabnik oporeka točnosti podatkov, za obdobje, ko upravljavec lahko preveri točnost osebnih podatkov,
2. če je obdelava uporabnikovih osebnih podatkov nezakonita, uporabnik pa nasprotuje izbrisu, ampak zahteva omejitev obdelave oz. uporabe,
3. ko upravljavec osebnih podatkov ne potrebuje več za namene obdelave, za katere je imel pravno podlago ali izrecno privolitev uporabnika, ampak jih potrebuje za uveljavljanje, izvajanje in obrambo pravnih zahtevkov,
4. če je uporabnik vložil ugovor (pravica do ugovora), dokler se ne preveri, ali zakoniti razlogi upravljavca za obdelavo prevladajo nad razlogi uporabnika, na katerega se nanašajo osebni podatki.

Ko uporabnik uveljavlja to pravico, lahko upravljavec njegove podatke le shranjuje, obdeluje pa lahko le:
1. z uporabnikovo (naknadno dano) izrecno privolitvijo,
2. za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov,
3. za varstvo pravic drugih uporabnikov (fizičnih ali pravnih oseb),
4. zaradi pomembnega javnega interesa Evropske unije ali Republike Slovenije.

To pravico lahko uporabnik uveljavlja preko obrazca: Uveljavljanje pravic – obrazec


Pravica do prenosljivosti podatkov


Uporabnik ima pravico, da od upravljavca prejme osebne podatke, ki jih obdeluje v zvezi z njim. Te podatke mu mora upravljavec zagotoviti v:
1. strukturirani obliki,
2. splošno uporabljeni obliki zapisa,
3. strojno berljivi obliki, da lahko uporabnik brez težav prebere informacijo.

Uporabnik ima tudi pravico, da te pridobljene podatke posreduje naprej drugemu upravljavcu, brez da ga mi kot upravljavec pri tem oviramo, če:
1. so bili podatki obdelovani na podlagi izrecne privolitve in
2. se obdelava izvaja z avtomatiziranimi sredstvi.

Uporabnik ima pravico, da se njegovi podatki prenesejo od enega do drugega upravljavca, kadar je to tehnično izvedljivo.

Uporabnik lahko to pravico uveljavlja preko obrazca: Uveljavljanje pravic – obrazecPravica do ugovora


Uporabnik lahko kadarkoli ugovarja obdelavi osebnih podatkov v zvezi z njim, ko upravljavec obdeluje njegove osebne podatke:
1. v javnem interesu ali
2. zaradi zakonitih interesov upravljavca,
vključno z oblikovanjem profilov tega uporabnika.

Upravljavec ne preneha obdelovati uporabnikovih osebnih podatkov na podlagi ugovora, če:
1. dokaže nujne legitimne razloge za obdelavo, ki prevladajo nad interesi, pravicami in svoboščinami uporabnika ali
2. jih potrebuje za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov.

Upravljavec mora vedno ugoditi zahtevi uporabnika, ko ta ugovarja, da se njegovi osebni podatki obdelujejo za namene neposrednega trženja, vključno z oblikovanjem profilov, kolikor je to povezano z neposrednim trženjem. Upravljavec mora prenehati obdelovati te osebne podatke za namene neposrednega trženja.

V ta namen ima upravljavec na mestih, kjer od uporabnika pridobi privolitev za obdelavo njegovih podatkov za namene neposrednega trženja, jasno in ločeno informacijo, da lahko uporabnik kadarkoli prekliče privolitev in ugovarja obdelavi teh podatkov za te namene.

Pravico do ugovora lahko uporabnik uveljavlja preko obrazca: Uveljavljanje pravic – obrazecAvtomatizirana obdelava in oblikovanje profilov uporabnika


Uporabnik ima pravico, da zanj ne velja odločitev, ki temelji zgolj na avtomatizirani obdelavi njegovih podatkov, vključno z oblikovanjem profilov, ki ima pravne učinke v zvezi z njim ali na podoben način nanj znatno vpliva.

Uporabnik ne more uveljavljati pravice, da se njegovi podatki ne obdelujejo avtomatizirano, vključno z oblikovanjem profilov, če je taka odločitev (avtomatizirana obdelava):
1. nujna za sklenitev ali izvajanje pogodbe med uporabnikom in upravljavcem (npr. spletna košarica),
2. dovoljena po pravu Evropske unije ali Republike Slovenije in določa tudi ustrezne ukrepe za zaščito pravic in svoboščin ter zakonitih interesov uporabnika (npr. obdelava podatkov FURS-a),
3. utemeljena z izrecno privolitvijo uporabnika (npr. za neposredno trženje preko sistemov za avtomatizirano pošiljanje tržnih sporočil).

Kjer je zahtevana izrecna privolitev, upravljavec zagotavlja ustrezna obvestila za uporabnika in potrditveno okno za izrecno soglasje.


Preklic izrecne privolitve


Upravljavec je zavezan, da pri vsaki obliki neposrednega trženja da uporabniku možnost, da z obvestilom preko elektronske pošte izpolni pravico do izvzetja, ki mu jo zagotavlja zakonodaja.

Upravljavec v 15 dneh prepreči uporabo osebnih podatkov za namen neposrednega trženja ter o tem obvesti uporabnika, ki je to zahteval in sicer pisno v nadaljnjih petih dneh ali na drug dogovorjen način.


Pravica do pritožbe


Uporabnik lahko, če meni da so mu kršene pravice iz teh pogojev zasebnosti, vloži pritožbo pri pristojnem nadzornem organu, ki je v Republiki Sloveniji: Urad informacijskega pooblaščenca.