O nas

Temeljno vodilo Dermalogice: “najprej znanje…”

Zgodba o Dermalogici se je za?ela leta 1986, sila sprememb v kozmeti?ni industriji pa se je za?ela okoli leta 1983 v Los Angelesu. Jane Wurwand, ki se je izobraževala v Veliki Britaniji za kozmeti?arko, se je ?isto na novo sre?ala z ameriško kozmeti?no industrijo in ugotovila, da v njej ni nikakršnega trenda stalnega izobraževanja o negi telesa in obraza. Njeno izobraževanje v Veliki Britaniji je bilo dolgo, naporno in obsežno, ameriški študentje pa so sicer imeli kon?ano izobrazbo in licenco za opravljanje kozmeti?nih storitev, a bili so brez izkušenj in zadostnega znanja, zaradi ?esar jih stranke niso niti spoštovale niti upoštevale.

Jane je svoje znanje za?ela podajati v praksi in odprla malo u?ilnico v kalifornijski Marini del Rey, poimenovala pa jo je The International Dermal Institute (IDI, Mednarodni inštitut za dermatologijo). Vabila je kozmeti?arke po vsej državi, da so se po uradnem izobraževanju nau?ile delati s kožo zato, da so bile v svojem poslu korak pred ostalimi. Dandanes je IDI mednarodni zlati standard za vse izobražene kozmeti?arke, saj ima sedaj kar 37 izobraževalnih centrov povsod po svetu.
Za?etki Dermalogice
Med tem, ko je Jane u?ila na IDI-ju, je kaj hitro ugotovila, da nobena od linij ne predstavlja tistega, kar je sama verjela, da je dobro za kožo in lepoto, zato se je odlo?ila narediti svojo. Tako se je leta 1986 rodila Dermalogica. Vizija je bila jasna – linija izdelkov, ki ne bodo vsebovali znanih dražilnih sestavin in tistih, ki povzro?ajo mozolje in akne (niti lanolila, SD alkohola, mineralnih olj, umetnih dišav ali barvil). Vizija je bila linija, ki bo izboljšala zdravje kože in ki bi jo bilo mogo?e kupiti le pri strokovnjakih z znanjem IDI strokovnih centrov.

Kot blagovna znamka je Dermalogica takoj zamajala prevladujo?a na?ela lepote in glamurja, saj je v ospredje postavila zdravje in ne le izgled kože. In kot je Dermalogica iz sestavin ?rtala znane draže?e sestavine, je hkrati predstavila nov element v negi kože – konkreten nasvet strokovnjaka za kožo.

Že od svojih za?etkov se vse naše linije proizvajajo v ZDA, niso testirane na živalih, Dermalogica izdelke pa lahko kupite le pri strokovnjakih za nego kože, ki vam nudijo tudi kozmeti?ne tretmaje z našimi izdelki. Dermalogica je v svojih 25-ih letih postala prva izbira kozmeti?ark po vsem svetu, prodaja se v ve? kot 80 državah, za nego kože pa jo priporo?a ve? strokovnjakov kot ostale blagovne znamke.

Dermalogica je podjetje v zasebni lasti (kar pomeni, da naši lastniki niso požrešne korporacije, niti nimamo drugih vlagateljev ali delni?arjev), poganja pa nas v najve?ji meri izobraževanje in raziskovanje. Ponosni smo, da smo pionirji v svoji industriji, saj smo zrasli iz majhnega izobraževalnega centra in trgovine v Marini del Rey na sedanjih 44.000 m2 poslovnih prostorov v Los Angelesu (poleg oddelkov v ve? kot 50 državah), hkrati pa se nikoli nismo odmaknili od svoje osnovne vizije zdrave kože in pravih strokovnjakov za nego kože.
Spoznati morate podro?ja na vaši koži – vaše “cone”
Prvi korak za celo življenje lepe kože je vsekakor razumevanje in poznavanje kože. Na sre?o je v 50. državah po svetu ve? kot 75.000 Dermalogica lepotnih terapevtov za kožo, ki vam lahko pri vašem prvem koraku pomagajo, zato preverite, ?e ni prvi prav v sosednji ulici.

Lepotni terapevti so opremljeni z edinstvenim sistemom Dermalogica Face Mapping® za analizo kože. Z njim bo lepotni terapevt vašo kožo spoznal centimeter za centimerom in vam glede na razli?na podro?ja ponudil prave nasvete in nego, ki vas bo gotovo vodila do pravih rezultatov.
Naša embalaža je preprosta..
Nismo bleš?e?i in “hiper” trendni. V našem slogu boste prepoznavali estetiko preprostosti – osnovnih oblik in barv.
Naš cilj je, da vas vodimo do boljšega zdravja vaše kože!
Naša pakiranja morda niso narejena tako, da bi se barvno ujemala z vašo kopalnico, a lahko ste prepri?ani, da smo v izdelke zapakirali tisto, kar od formulacije potrebuje vaša koža. Prepri?ani pa ste lahko tudi, da v naših izdelkih ne boste našli obi?ajnih draže?ih snovi, ki jih v kozmetiki tako radi uporabljajo drugi – mineralna olja, lanolin, umetne dišave in barvila ali poceni polnila. Dodajati take sestavine je namre? izredno lahko, saj se dobro mešajo z ostalimi, a dejstvo ostaja, da te sestavine naredijo ve? škode kot koristi. Namesto tega so v naših izdelkih sestavine, za katere vemo, da delujejo. Našo samozavest napaja dejstvo, da naše izdelke uporabljajo kozmeti?arji po vsem svetu v svojih salonih zato, ker dejansko delujejo.
O Jane D. Wurvand, ustanoviteljici
Ustanoviteljica in lastnica Dermalogice in Mednarodnega inštituta za dermatologijo z vsemi izobraževalnimi centri, je Jane Wurwand znana po vsem svetu kot klju?na inovatorka, ki ni le razvila številko ena med blagovnimi znamkami kozmeti?nih strokovnjakov, temve? je spremenila samo naravo nege kože s svojim zgledom in vodenjem. Dandanes je Dermalogica prva izbira vrhunskih strokovnjakov na podro?ju nege kože, ki jo uporablja ve? kot 75.000 kozmeti?ark v ve? kot 80 državah po vsem svetu.

Rast blagovne znamke podpirata dva koncepta: neverjetna mo? ?loveškega dotika in dolgoro?ni in daljnosežni vplivi dobrega izobraževanja. Ti dve komponenti nista le oblikovali uspeha Dermalogice, zagotovili sta tudi družbeni vpliv na žensko finan?no samostojnost v vseh državah in gospodarskih oblikah.

Jane je strastna zagovornica mentorstva in podjetništva, pogosto pa predava tudi o posebnih finan?nih potrebah žensk, ki so še mo?nejše v razvitem svetu. Znotraj same strokovne nege kože namre? relativno nizki za?etni vložki ponujajo ženskam dostop do finan?ne svobode. Družbeno in kulturno je to doživetje še poudarjeno, saj je 98 % vseh kozmeti?nih strokovnjakov ženskega spola, kar 92 % vseh strank pa je prav tako žensk – ženske tako poganjajo in se hkrati napajajo iz ene najve?jih industrij na svetu.

Skozi svoje delo v razli?nih podro?jih, filantropiji, izobraževanju in pomo?i ženskam v podjetništvu Jane obvladuje svojo blagovno znamko, skozi Dermalogica fondacijo pa ustvarja in podpira podobne možnosti za ženske tudi v drugih poklicih in branžah. Jane deli mnenje z mnogimi, ki pravijo, da je svetovna ekonomska situacija odvisna od sposobnosti žensk, še posebej tistih z obrobja družbe, ki morajo finan?no poskrbeti zase in za svoje otroke. Januarja 2011 je fondacija v sodelovanju s Kiva.org krenila s svetovno pobudo, ki daje ženskam mo? in voljo za za?etek, imenuje pa se FITE – Financial Independence Through Entrepreneurship oziroma Finan?na neodvisnost s podjetništvom. Prva spletna stran, na kateri lahko z minimalnimi prispevki pomagate ženskam do zagona lastnega posla, bo pomagala vsaj 25.000 ženskam v 57. državah po svetu za?eti svojo podjetniško pot.

Jane aktivno sodeluje v razli?nih organizacijah, ki podpirajo mo? žensk in deklet. Med njim je tudi nacionalna neprofitna organizacija 501.C.3, Step Up Women’s Network, povezava poslovnih žensk, ki se posve?ajo mentoriranju mladih žensk, da bodo nekega dne samostojne in poslovno uspešne. Losangeleški oddelek The National Association of Women Business Owners, Narodnega društva lastnic podjetij, je Jane imenoval za »podjetnico leta« 2009, junija 2010 pa je sodelovala tudi na letnem kongresu podjetnic v mestu Washington.

Jane je bila glavna govornica Združenja za pou?no podjetništvo (Network for Teaching Entrepreneurship) v letu 2010 na regionalnem tekmovanju poslovnih na?rtov mladih ljudi, ki ga je gostila Univerza Južne Kalifornije (USC). Prav tako je ?lanica katedre podjetniškega študija na kalifornijski univerzi v Los Angelesu (UCLA) in ?lanica Clintonove globalne pobude (Clinton Global Initiative).

Med njena druga priznanja pa sodijo tudi naziv »Najbolj vplivna vodja v industriji«, ki ji ga je podelila revija American Spa, in naziv »podjetnika leta 2010«, ki ga je prejela od Beauty Industry West. Na?in vodenja, ki ga ima Jane, je dokumentiran tudi v profilu podjetja na Harvard Business Review, povabili pa so jo za ?lanico C200 [Komite 200], neprofitne organizacije, ki je sestavljena iz najvplivnejših podjetnic in vodij, ki se posve?a napredku žensk v poslovnem svetu. Ko sta imela Step Up Women’s Network in Bayer HealthCare v letu 2010, ob 50. obletnici kontracepcijske tablete, ekskluzivno okroglo mizo, je bila Jane ena od govornic ob znanih Glorii Steinem in Hilary Swank. Zgodovinski trenutek je na fotografije ujela Annie Leibovitz in ga umestila v svojo spletno knjigo “Fifty Years of Empowerment” – »Petdeset let boja za mo?«.

www.dermalogica.com I <


close

We respect your privacy, and will not share this information with any outside companies.