Novice

Pravno obvestilo

Obvestilo glede izvensodnega reševanja potrošniških sporov

Dermale d.o.o. cenjene obiskovalce spletne strani ter potencialne in že obstoje?e stranke, ki imajo status potrošnika v smislu prvega odstavka 4. ?lena ZIsRPS, v skladu s tretjim odstavkom 32. ?lena ZisRPS obveš?a, da NE priznava nobenega izvajalca IRPS kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki ga potrošnik lahko za?ne v skladu s tem zakonom, kar pomeni, da se morebitni spori, v primeru, da jih stranki ne uspeta rešiti sporazumno, rešujejo pred pristoj


close

We respect your privacy, and will not share this information with any outside companies.